شما در جاوا اسکریپت نیازی به حلقه ندارید
طراحی سایت

حلقه های تکرار در برنامه نویسی

چرا ما حلقه های تکرار را جایگزین میکنیم؟

استفاده از توابع مرتبه بالاتر کد شما را ایجاد می کند:
– بیشتر قابل خواندن.
– آسان برای درک.
– اشکال زدایی آسان.

 

1. برای حلقه زدن در تمام عناصر و دریافت یک آرایه اصلاح شده جدید

استفاده از حلقه:

var upperCaseNames = [];
for(let i=0, totalNames = names.length; i< totalNames ; i= i +1) {
upperCaseNames[i] = names[i].toUpperCase();
}
و اما بدون جلقه تکرار :

 

[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”3.19.17″ text_orientation=”left” background_color=”#e0e0e0″ custom_css_main_element=”text-align: left;|| padding: 40px;||direction: ltr;|| font-size: 20px;”]var names = [“Jack”, “Jecci”, “Ram”, “Tom”];
var upperCaseNames = names.map(name => name.toUpperCase());[/et_pb_code][et_pb_divider _builder_version=”3.19.17″ show_divider=”off” /][et_pb_text _builder_version=”3.19.17″]

2. حلقه در تمام عناصر و انجام یک عمل است

با استفاده از حلقه ها

console.log(name);
}
var names = [“Jack”, “Jecci”, “Ram”, “Tom”];
for(let i=0, totalNames = names.length; i< totalNames ; i= i +1) {
print(names[i])
}

بدون حلقه تکرار

 

3. فیلتر آرایه

استفاده از نرمال برای حلقه :

function isOdd(n) {
return n %2;
}
var numbers = [1,2,3,4,5];
var odd = [];
for(let i=0, total = numbers.length; i< total ; i= i +1) {
let number = numbers[i];
if( isOdd(number) ) {
odd.push(number);
}
}

استفاده از Filter

var numbers = [1,2,3,4,5, 6, 7]
var odd = numbers.filter(n => n%2); // single line

4- ایجاد یک خروجی با عناصر Array

جمع اعداد:

var numbers = [1,2,3,4,5]
var result = 0;
for(let i=0, total = numbers.length; i< total ; i= i +1) {
result = result + numbers[i];
}

استفاده از reduce

 

var numbers = [1,2,3,4,5,6,7];
function sum(accumulator, currentValue){
return accumulator + currentValue;
}
var initialVal = 0;
var result = numbers.reduce(sum, initialVal);

کد درج شده در بالا می تواند به صورت زیر ساده شود :

 

var numbers = [1,2,3,4,5,6,7, 10];
var result = numbers.reduce((acc, val)=> acc+val, 0);

 

5. بررسی اینکه آیا یک Array یک مقدار دارد یا خیر

var names = [“ram”, “raj”, “rahul”];
for(let i=0, totalNames = names.length; i< totalNames ; i= i +1) {
if(names[i] === “rahul”) {
console.log(“%c found rahul”, “color:red”);
return;
}

استفاده از some

 

var names = [“ram”, “raj”, “rahul”];
let isRahulPresent = names.some(name => name===”rahul”);
if(isRahulPresent) {
console.log(“%c found rahul”, “color:red”);

٪ c در عبارت کنسول از سبک کنسول استفاده می کند.

 

6. بررسی اینکه آیا هر عنصر در یک آرایه با یک شرایط مطابقت دارد یا خیر

استفاده از حلقه:

 

var num = [1,2,3,4,5, 0];
for(let i=0, total = numbers.length; i< total ; i= i +1) {
if(num <= 0) {
console.log(“0 present in array”);
}
}

 

استفاده از every

 

var num = [1,2,3,4,5, 0];
var isZeroFree = num.every(e => e > 0);
if(!isZeroFree) {
console.log(“0 present in array”);
}

 

شما ممکن است این مطالب را نیز دوست داشته باشید

کامنت بذار

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.