طراحی سایت

قیمت طراحی سایت | تعرفه طراحی سایت | هزینه طراحی سایت

قیمت طراحی سایت شرکت طراحی وب سایت آی دِو

 

قیمت طراحی سایت | تعرفه طراحی سایت | هزینه طراحی سایت

قیمت طراحی سایت با توجه به امکانات و ویژگیهای مد نظر کارفرما تعیین می شود. در هزینه طراحی سایت عوامل متعددی تاثیر گذار هستند که بررسی عوامل تاثیر گذار بر تعرفه طراحی سایت حرفه ای کمک می کند تا هزینه طراحی سایت به صورت قطعی اعلام شود و شما بدانید که به چه منظوری هزینه طراحی سایت را پرداخت می کنید. پلن های طراحی سایت شرکتی، فروشگاهی، سازمانی و قالب های آماده سفارشی در شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) به صورت زیر می باشد. طراحی سایت با امکانات دلخواه شما و همچنین از پایه کدنویسی نیز وجود دارد.

قیمت طراحی سایت و عوامل تاثیر گذار آن

قیمت سایت نخستین سوالی است که فردی که دارای شرکت است از تیم طراحی سایت می پرسد. در تمامی شرکت ها تعرفه طراحی سایت مشخصی وجود دارد که به عنوان طراحی سایت پایه شناخته می شود که بر اساس آن هزینه طراحی سایت نهایی مشخص می شود. تعرفه طراحی سایت با توجه به فاکتورهای زیادی می تواند متغیر باشد که این تغییرات در قیمت طراحی سایت شرکتی و طراحی سایت فروشگاهی تاثیر گذار هستند.
در ادامه به بررسی عوامل تاثیر گذار روی قیمت طراحی سایت و نحوه تعیین هزینه طراحی سایت خواهیم پرداخت تا شما درک درستی از چگونگی تعیین تعرفه طراحی سایت و قیمت طراحی سایت داشته باشید و بدانید هزینه طراحی سایت اعلام شده بر چه مبنایی بوده و چه عواملی بر قیمت طراحی سایت تاثیر گذار هستند.
هر اندازه که شما با پروسه قیمت گذاری تعرفه طراحی سایت آشنایی بیشتری داشته باشید، درک هزینه طراحی سایت و مبلغ پرداخت شده برای شما ساده تر خواهد بود. موارد زیر بخشی از موارد تاثیر گذار بر تعرفه طراحی سایت هستند که تیم طراحی سایت به جهت قیمت گذاری برای اعلام قیمت طراحی سایت مورد استفاده قرار می دهد.

 

مقیاس پروژه، عاملی موثر در تعیین قیمت طراحی سایت

اندازه پروژه شما در تعیین قیمت سایت حائز اهمیت است. هر اندازه که اندازه سایت شما بزرگتر باشد، قیمت سایت نیز بر اساس تعرفه طراحی سایت بیشتر خواهد بود. قیمت سایت پایه بر اساس اصولی مشخص و در اندازه مشخصی از پروژه تعیین می شود که در نهایت این معیارها تعرفه طراحی سایت را تعیین می کنند. اگر که پروژه شما مقیاس بزرگتری از سطح پایه تعرفه طراحی سایت داشته باشد، قیمت طراحی سایت نسبتا بالاتر خواهد بود.
اندازه وب سایت ها متفاوت است و به همین جهت اندازه وبسایت از جمله عوامل موثر در تعرفه طراحی سایت و قیمت سایت به شمار می رود. به عنوان مثال یک وب سایت ساده می تواند تنها ۱ تا ۱۰ صفحه را به خود اختصاص دهد و این مسئله در تعرفه طراحی سایت به جهت تعیین هزینه طراحی سایت در نظر گرفته می شود.
این سبک سایت ها مناسب استارتاپ های جدید، پروژه های کوچک و شرکت های محدود به شمار می رود؛ اما گاهی پروژه طراحی سایت بسیار پیچیده بوده و نیازمند برنامه نویسی های تخصصی به جهت شخصی سازی طراحی است که در تعرفه طراحی سایت در نظر گرفته می شود. این مورد در هزینه طراحی سایت تاثیر گذار است.
در نتیجه قیمت طراحی سایت و هزینه طراحی سایت نهایی در چنین پروژه هایی بر اساس اندازه پروژه تعیین شده و پلن پایه در تعیین قیمت طراحی سایت تاثیرگذار نخواهد بود. البته اندازه پروژه تنها یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت است.
علاوه بر این، طراحی سایت در مقیاس کوچک نیز باید به گونه ای انجام شود که قابلیت ارتقا در آینده را داشته باشد. قیمت طراحی سایت و هزینه طراحی سایت متوسط در تعرفه طراحی سایت مربوط به شرکت هایی است که نیازمند امکانات بیشتری نسبت به پلن پایه هستند.
این شرکت ها عموما شرکت هایی با موضوعات مختلف هستند. به همین جهت تعیین قیمت سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت برای چنین پروژه هایی پیچیده تر بوده و نیاز به سرمایه بیشتری به جهت پرداخت هزینه طراحی سایت است.

اندازه پروژه شما در تعیین هزینه طراحی سایت حائز اهمیت است. هر اندازه که اندازه سایت شما بزرگتر باشد، هزینه طراحی سایت نیز بر اساس تعرفه طراحی سایت بیشتر خواهد بود. قیمت طراحی سایت پایه بر اساس اصولی مشخص و در اندازه مشخصی از پروژه تعیین می شود که در نهایت این معیارها تعرفه طراحی سایت را تعیین می کنند. اگر که پروژه شما مقیاس بزرگتری از سطح پایه تعرفه طراحی سایت داشته باشد، هزینه طراحی سایت نسبتا بالاتر خواهد بود.
اندازه وب سایت ها متفاوت است و به همین جهت اندازه وبسایت از جمله عوامل موثر در تعرفه طراحی سایت و قیمت طراحی سایت به شمار می رود. به عنوان مثال یک وب سایت ساده می تواند تنها ۱ تا ۱۰ صفحه را به خود اختصاص دهد و این مسئله در تعرفه طراحی سایت به جهت تعیین هزینه طراحی سایت در نظر گرفته می شود.
این سبک سایت ها مناسب استارتاپ های جدید، پروژه های کوچک و شرکت های محدود به شمار می رود؛ اما گاهی پروژه طراحی سایت بسیار پیچیده بوده و نیازمند برنامه نویسی های تخصصی به جهت شخصی سازی طراحی است که در تعرفه طراحی سایت در نظر گرفته می شود. این مورد در هزینه طراحی سایت تاثیر گذار است.
در نتیجه قیمت طراحی سایت و هزینه طراحی سایت نهایی در چنین پروژه هایی بر اساس اندازه پروژه تعیین شده و پلن پایه در تعیین قیمت طراحی سایت تاثیرگذار نخواهد بود. البته اندازه پروژه تنها یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت است.
علاوه بر این، طراحی سایت در مقیاس کوچک نیز باید به گونه ای انجام شود که قابلیت ارتقا در آینده را داشته باشد. قیمت طراحی سایت و هزینه طراحی سایت متوسط در تعرفه طراحی سایت مربوط به شرکت هایی است که نیازمند امکانات بیشتری نسبت به پلن پایه هستند.
این شرکت ها عموما شرکت هایی با موضوعات مختلف هستند. به همین جهت تعیین قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت برای چنین پروژه هایی پیچیده تر بوده و نیاز به سرمایه بیشتری به جهت پرداخت هزینه طراحی سایت است.
تعیین قیمت طراحی سایت برای پروژه هایی با مقیاس بزرگ که نیازمند امکانات و افزونه های بسیار زیاد هستند کاملا متفاوت بوده و تعیین هزینه طراحی سایت تخصصی تر است و تعرفه طراحی سایت در این موارد تفاوت زیادی با سایر موارد دارد. این شرکت ها مبلغ بیشتری را به جهت پرداخت هزینه طراحی سایت پرداخت می کنند.

دوستان عزیز که از ما سایت با قیمت بسیار ارزان می خواهید، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

 سبک طراحی، فاکتور موثر در تعیین تعرفه طراحی سایت

زمانی که شما تصمیم به طراحی سایت می گیرید قیمت سایت یا هزینه طراحی سایت اعلام شده متفاوتی را مشاهده می کنید. قیمت اعلامی توسط شرکت های متفاوت، دارای تفاوت های قابل توجهی است که بر اساس تعرفه طراحی سایت آن تیم تعیین می شود.
یکی از مهم ترین علت های تفاوت قیمت طراحی سایت یا هزینه طراحی سایت، سبک طراحی است که بر تعرفه طراحی سایت تاثیر گذار است که این تاثیر در نهایت هزینه طراحی سایت پرداخت شده را تغییر می دهد.
به همین جهت اگر شما به دنبال سبک طراحی بخصوصی باشید که شما را خاص تر جلوه دهد، قیمت طراحی سایت بیشتر خواهد شد.
تاثیر سبک طراحی بر قیمت طراحی سایت و هزینه طراحی سایت در نظر گرفته شده بر اساس عوامل متعددی تعیین می شود. یکی از عوامل تعیین کننده قیمت طراحی سایت سبک طراحی تعداد صفحات منحصر به فردی است که در طراحی سایت شما مورد نیاز است.

 • طراحی صفحه اصلی
 • طراحی صفحات محصول
 • طراحی صفحات دسته بندی محصول
 • طراحی صفحات فرود یا Landing page
 • طراحی صفحه تماس با ما
 • طراحی پنل ورودی به جهت ورود به سایت
 • طراحی بخش کاربران
 • طراحی صفحات سرویس های ویژه

 

دوستان عزیز که از ما سایت با قیمت بسیار ارزان می خواهید، لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

هر اندازه که سبک طراحی مورد نظر شما خاص تر باشد، قیمت سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت بالاتر خواهد بود و هزینه طراحی سایت نیز بیشتر خواهد شد. قیمت سایت که از صفحات با طراحی یکسان استفاده می کند نسبت به قیمت سایت که به جهت طراحی هر صفحه از سایت حساسیت به خرج داده و در هر صفحه طراحی شده امکانات بخصوصی را به جهت رفاه کاربران ایجاد می کند بر اساس تعرفه طراحی سایت متفاوت خواهد بود و هزینه طراحی سایت پرداخت شده نیز متفاوت است.

هزینه طراحی سایت به چه صورت است؟

یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از مشتریان طراحی سایت را به خود مشغول می کند این است که هزینه اجرای یک پروژه طراحی وب سایت چقدر است و اصولاً یک شخص حقیقی یا حقوقی برای طراحی سایت ارزان باید چه میزان بودجه ای را در نظر بگیرد؟ حتی سوالاتی مانند چگونه سایت بسازم، یا طریقه ساخت سایت هم در بین سوالات پرتکرار در زمینه طراحی سایت است!

طرح سوالات مرتبط با هزینه طراحی سایت اختصاصی تنها مربوط به شرکت های طراحی سایت نیست، بلکه ذهن مشتریان شرکت‌های ساخت سایت (سایت سازها) را نیز به خود درگیر کرده است. کارشناسان شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) روزانه با سوالات بسیاری درباره چگونگی هزینه طراحی وب و یا طراحی فروشگاه اینترنتی روبرو می شوند. سوالاتی مانند:

“چه تفاوتی بین قیمت طراحی سایت اختصاصی و استفاده از سایت ساز وجود دارد؟” یا “آیا بسته حرفه‌ای سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) تمام امکانات طراحی سایت اختصاصی را دارد؟” یا “اگر طراحی سایت اختصاصی را از طریق شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) انجام دهم، از نظر مالی به نفع من نیست؟” یا حتی در مواردی برخی از کاربران سوال پرسیده اند که “چرا تعرفه سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) به نسبت طراحی سایت کم‎‌تر است؟”

به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در این مقاله از درست کردن سایت با سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group )، هزینه طراحی اختصاصی وب سایت را با هم دیگر برآورد کنیم و در پایان مبلغ به دست آمده را با تعرفه بسته های سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) مقایسه کنیم. الیته پیشنهاد می کنم پیش از ادامه خواندن این مقاله، مطلب چرا هزینه های سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) به صورت سالیانه است را مطالعه کنید.

یک طراحی سایت ساده به چه مواردی نیاز دارد؟

خب، برای آنکه بتوانیم قیمت طراحی وبسایت اختصاصی را با کم ترین ضریب خطا تخمین بزنیم، باید بدانیم برای طراحی و ساخت وب سایت به چه ابزار و مصالحی نیاز داریم. بله! درست خواندید، ابزار و مصالح! برای درک بهتر از طراحی سایت باید به آن به چشم یک ساختمان نگاه کنید.

یک وب سایت اختصاصی ساده به موارد زیر احتیاج دارد:

 • دامنه
 • هاستینگ
 • طراحی قالب
 • طراحی المان های گرافیکی وب سایت
 • ایمن سازی
 • آموزش پنل کاربری وب سایت
 • پشتیبانی و گارانتی وب سایت
 • ریسپانسیو کردن قالب وب سایت (این مورد در یک سال اخیر جزو ملزومات طراحی سایت به شمار می رود و باید در طراحی قالب وب سایت لحاظ شود).

بنابراین، برای آنکه بتوان یک وب سایت را راه اندازی نمود، این ۸ مورد ضروری هستند. مطمئناً اگر از شرکت های طراحی سایت پیش فاکتور دریافت کرده باشید، می دانید که برای هر کدام از این موارد مبلغی را از شما دریافت خواهند کرد.

به همین دلیل قصد داریم در ادامه هزینه های مرتبط با این ۸ مورد را با یکدیگر بررسی کنیم.

خرید دامنه برای طراحی سایت

اگر پیش از راه اندازی وب سایت خود دامنه خریده باشید، احتمالاً از تعرفه های ثبت دامنه مطلع هستید. اگر هم تا به حال برای خرید دامنه اقدام نکرده اید باید بدانید که هزینه خرید دامنه ir نزدیک به ۵ هزار تومان است و تعرفه ثبت دیگر دامنه ها مانند .com و .co نزدیک به ۵۰ هزار تومان است.

البته باید گفت دامنه های دیگری مانند .tv، .name و .ws وجود دارند که هزینه ثبت آنها قیمت بالاتری نسبت به دامنه های معمولی دارد. توجه کنید این در صورتی است که در بسته های دامنه شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group )، شما می توانید یک دامنه .com به رایگان ثبت نمایید. همچنین، دامنه .ir در بسته های حرفه‌ای و پیشرفته رایگان است.

هاستینگ برای طراحی سایت

در طراحی سایت اختصاصی، تعرفه هاستینگ تان به میزان فضایی که برای وب سایت خود احتیاج دارید، بستگی دارد. پلن اولیه هاستینگ معمولاً از ۱۰۰ مگابایت سالیانه شروع می شود و هزینه آن بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان است.

در این نوع، هاست شما قابل ارتقا است و شما می توانید در صورت نیاز، حجم هاست خود را افزایش دهید. برای مثال اگر نیاز دارید فایل های متعددی بر روی وب سایت خود قرار دهید، بهتر است فضای هاست خود را ارتقا دهید. به این ترتیب ممکن است برای ارتقا هاست وب سایت خود از ۱۰۰ مگابایت به ۵ گیگابایت مبلغی نزدیک به ۳۴۰ هزار تومان پرداخت کنید (هزینه خرید هاست ۵ گیگابایت، سالیانه ۴۰۰ هزار تومان است).

در سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) برای بسته های مبتدی، پیشرفته و حرفه‌ای به ترتیب فضایی ۵ گیگابایت، ۲۵ گیگابایت و ۵۰ گیگابایت در نظر گرفته شده است. به این ترتیب دیگر نگران کمبود فضای هاست در وب سایت خود نخواهید بود.

طراحی قالب سایت برای طراحی سایت

شاید تا چند سال پیش می توانستید با پرداخت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، از یک طراح سایت بخواهید قالبی زیبا و ساده را برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس یا جوملا طراحی کند. متاسفانه آن دوران به سر آمد و امروزه دیگر کمتر طراح سایتی پیدا می شود که با این مبلغ قالب سایت شما را تهیه کند.

در حال حاضر یک طراح سایت خوب، برای طراحی یک قالب ساده و کاربردی در بهترین حالت مبلغ ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان را دریافت می کند.

سامانه سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) در حال حاضر بیش از ۲۰ قالب رایگان را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که تمامی این قالب ها می توانند بر اساس نیازهای کاربران  و نحوه استفاده آن ها از وبسایت، ویرایش شوند. همچنین، در هر ماه ۲ قالب جدید به مجموع قالب های شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) اضافه می شود.

در اینجا برای برخی از افراد سوال پیش می آید چرا نباید از قالب های رایگان وردپرس یا جوملا استفاده کنند؟ در پاسخ باید بگوییم که شما می توانید از این قالب های رایگان استفاده کنید، اما باید توجه داشته باشید بسیاری از قالب های رایگان موجود برای وردپرس نیاز به فارسی سازی دارند که هزینه انجام آن تقریباً با طراحی یک قالب اختصاصی برابری می کند.

طراحی گرافیک

ممکن است پس از طراحی کامل یک قالب، کارفرما بخواهد که آیتم ها، تصاویر و المان های گرافیکی موجود در قالب نیز به صورت اختصاصی طراحی شوند. در این شرایط، شرکت طراحی سایت مورد نظر با استخدام یک گرافیست و با دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان این کار را برای شما انجام خواهد داد.

برای اعمال تغییرات بر روی وب سایت شما از طریق پشتیبانی بر روی واتس آپ شماره تماس ۰۹۰۲۹۹۸۳۱۰۲ می توانید مساله را با تیم پشتیبانی و توسعه ما تماس بگیرید.

 

ایمن سازی طراحی سایت

یکی از مهم ترین قسمت های طراحی سایت ایمن سازی آن است. اگر وب سایت شما ایمن نباشد به سرعت دچار مشکلات امنیتی شده و امکان هک کردن آن ساده می شود. دستمزدی که طراحان وب سایت برای ایمن سازی وب سایت دریافت می کنند مبلغی بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان است. قابل ذکر است که این هزینه برای سایت های فروشگاهی بالاتر است.

از آنجایی که سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) میزبان تعداد بسیاری وب سایت است، بالاجبار از جدیدترین و بروزترین سیستم های امنیتی برای پشتیبانی از ویسایت هایش استفاده می کند. این سیستم امنیتی به صورت رایگان بر روی بسته های شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) ارائه می شود.

آموزش پنل کاربری وب سایت

خب، پس از آنکه طراحی سایت سیستم مدیریت محتوایتان پایان یافت، طراح سایت باید روش و تکنیک کار کردن با پنل کاربری را به شما آموزش دهد. متاسفانه این بخش نیز به صورت رایگان نیست و بابت آموزش باید مبلغی بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان را به طراح وب سایت تان پرداخت کنید.

این در حالی است که کارشناسان شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) از ۹ صبح الی ۱۰ شب آماده پاسخگویی به سوالات و آموزش نحوه کار با سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) به شما هستند. همچنین، وبلاگ طراحی سایت شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) هر هفته مقالات متعددی در زمینه آموزش استفاده از پنل کاربری منتشر می کند.

پشتیبانی و گارانتی وب سایت

مطمئناً یک سایت پس از ساخت نیاز به پشتیبانی دارد. به این ترتیب، اگر برای وب سایت مشکلی پیش بیاید تیم پشتیبانی موظف است این مشکل را برطرف کند. به طور میانگین، هزینه پشتیبانی یک ساله وب سایت نزدیک به ۲ تا ۴ میلیون تومان می باشد.

این در حالی است که تیم پشتیبانی سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group )، از ۹ صبح تا ۱۰ شب آماده پاسخگویی به مشتریان از طریق ارسال تیکت و تماس تلفنی هستند. پشتیبانی وب سایت های ساخته شده در سایت ساز شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) رایگان است و شامل همۀ بسته ها می شود.

 

ریسپانسیو کردن قالب وب سایت

باید گفت در حال حاضر از آنجایی که ۵۰% از کاربران اینترنت با موبایل و تبلت وب گردی می کنند. به همین دلیل بیشتر کارفرمایان از طراح سایت انتظار دارند، قالب مورد نظرشان را به صورت ریسپانسیو طراحی کند. با این حال، طراحان سایت برای ریسپانسیو کردن قالب وب سایت مبلغی بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.

انواع طراحی سایت و تاثیر آنها بر تعیین قیمت طراحی سایت

قیمت طراحی وب سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی ساده حدوداً ۲۰ الی ۳۰ صفحه مورد نیاز است که قیمت طراحی سایت در این مورد بر اساس همین مساله از روی تعرفه طراحی سایت تعیین می شود و هزینه طراحی سایت در این مورد پایین تر است. البته قابلیت اضافه شدن صفحه نامحدود است و هرچقدر که بخواهید میتوانید صفحات محتوایی و تصاویر به طراحی سایت خود اضافه کنید.
در تعیین هزینه طراحی سایت ساده بر اساس تعرفه طراحی سایت، طراحی صفحاتی همچون تماس با ما، محصولات، خدمات، درباره ما، استفاده از اسلاید شو و غیره در نظر گرفته می شود و تعیین قیمت طراحی سایت بر این اساس انجام می شود. توجه داشته باشید که طراحی سایت در این سبک باید بر اساس واکنش گرا بودن باشد. ریسپانسیو بودن قیمت سایت را افزایش نمی دهد.
عملکرد اینگونه سایت ها همانند یک بروشور یا کاتالوگ است اما ورودی های بیشتری خواهند داشت و در نهایت پیشرفت در زمان تعیین هزینه طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت به جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته می شود.
ویژگی های تاثیر گذار در تعیین قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت کسب و کارهای کوچک و متوسط شامل طراحی سایت ریسپانسیو، یکپارچگی با شبکه های اجتماعی، سیستم مدیریت محتوا، قابلیت استفاده از نقشه گوگل و غیره می باشد.
هر اندازه که امکانات و قابلیتها در طراحی سایت شرکتی بیشتر باشد، قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت بیشتر خواهد بود و هزینه طراحی سایت نیز بیشتر خواهد بود.

قیمت طراحی وب سایت فروشگاهی

طراحی سایت فروشگاهی امکانات زیادی را شامل میشود و به مراتب تعرفه طراحی سایت فروشگاهی از قیمت طراحی سایت شرکتی بیشتر می باشد. امکاناتی مانند انواع روش های پرداخت در محل و پرداخت آنلاین، قابلیت نامحدود اضافه کردن محصول، دسته بندی، سبد خرید، ورود مشتریان، انواع روشهای ارسال، میزان هاست با حجم بالاتر، ایمیل مارکتینگ، … را شامل میشود.

مشاوره رایگان و برآورد هزینه طراحی سایت

به جهت تعیین قیمت طراحی سایت یا هزینه طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت، هر اندازه که خودتان بدانید باز هم نمی توانید قیمت طراحی سایت نهایی را تعیین کنید. به جهت برآورد هزینه طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت شما باید با  شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) تماس بگیرید و ویژگی های مورد نظر خود و سبک طراحی سایت را اعلام کنید تا قیمت نهایی طراحی سایت به شما اعلام شود.

کارشناسان ما علاوه بر تعیین قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت می توانند به شما کمک بسزایی به جهت تصمیم گیری در رابطه با روند طراحی، امکانات مورد نیاز و غیره داشته باشند. در واقع قیمت طراحی سایت تنها بخشی از این فرایند است که شما باید در نظر داشته باشید. باقی مراحل طراحی سایت کاملا مجزا از قیمت طراحی سایت بوده و نیازمند توجه بیشتری هستند.

مشاوره رایگان به شما کمک می کند تا متوجه شوید چگونه تعرفه طراحی سایت تهران تعیین می شود و معیارهای شرکت به جهت برآورد هزینه طراحی سایت به چه گونه ای است. علاوه بر این شما به واسطه مشاوره رایگان متوجه خواهید شد که امکانات مورد نیاز شما چه تاثیری بر روی قیمت طراحی سایت خواهد داشت. در نتیجه مبلغ اعلام شده به جهت هزینه طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت برای شما مبهم نبوده و کاملا قابل درک خواهد بود.

شما در مشاوره رایگان به جهت تعیین قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت می توانید امکانات مورد نیاز و انتظارات خود را بیان کنید تا به شما راهنمایی های لازم به جهت موفقیت ارائه شود. در نتیجه در مشاوره رایگان تنها به فکر تعیین قیمت طراحی سایت نباشید.

نکات مهم جهت برآورد هزینه طراحی سایت | برآورد قیمت طراحی سایت

زمانی که تصمیم به طراحی سایت می گیرید باید علاوه بر توجه به قیمت طراحی سایت یا هزینه طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت، موارد لازم به جهت طراحی سایت را در نظر بگیرید؛ زیرا این موارد از اهمیت بیشتری از قیمت طراحی سایت در پرداخت هزینه طراحی سایت برخوردار هستند.

در ادامه به بررسی مواردی که شما به جهت طراحی سایت نیاز دارید تا در اختیار طراح قرار دهید خواهیم پرداخت. اگر شما بتوانید نیاز خود را از سایت به صورت کامل بیان کنید، طراح سایت به شما کمک می کند تا قیمت طراحی سایت را بر اساس تعرفه طراحی سایت به حداقل میزان خود رسانده و با پرداخت هزینه طراحی سایت به معقول ترین شکل ممکن امکانات مورد نیاز خود را داشته باشید.

اطلاعاتی که در ادامه فهرست شده اند بخشی از اطلاعاتی است که باید در اختیار شرکت طراحی سایت قرار دهید تا بهترین قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت به شما اعلام شود.

اهداف خود را به جهت طراحی سایت مشخص کنید.

مبلغ مورد نظر به جهت هزینه طراحی سایت را به صورت واضح عنوان کنید.

سبک مورد نظر خود را فارغ از در نظر گرفتن هزینه طراحی سایت بیان کنید.

وب سایت هایی که در حوزه کاری شما فعال هستند و شما آنها را قبول دارید به شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) معرفی کنید تا علاوه بر برآورد هزینه طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت، مراحل طراحی سایت مشابه به شما توضیح داده شود.

ویژگی های مورد نظر خود را فهرست کنید.

در صورت نیاز صفحات مورد نظر خود را به جهت طراحی مشخص کنید.

زمان خود را در صورت فورس ماژور بودن مطرح کنید.

هر اندازه که واضح تر انتظارات خود را از طراحی سایت بیان کنید، قیمت طراحی سایت اختصاصی بر اساس تعرفه طراحی سایت کاهش پیدا کرده و شما به واسطه پرداخت هزینه معقول تری می توانید سایت دلخواه خود را داشته باشید.

سعی کنید تا جای ممکن به نکاتی که مشاورین شرکت طراحی سایت و نرم افزاری آی دِو ( i-dev software group ) به جهت موفقیت طراحی سایت شما ذکر می کنند توجه داشته باشید. قیمت طراحی سایت بر اساس تعرفه طراحی سایت را در اولویت خود قرار ندهید. قرار دادن قیمت طراحی سایت اختصاصی در اولویت سبب می شود تا شما از بسیاری از امکاناتی که می تواند در مدت زمان کوتاهی سبب موفقیت شما شود، محروم شوید.

 

author-avatar

درباره مدیر وب سایت

شرکت نرم افزاری آسان افزار رایانه آتیه گستر (گروه نرم افزاری i-dev) با مسئولیت محدود و شماره ثبت 550646 در اداره ثبت شرکت های استان تهران ثبت شد و محوریت کاریش، طراحی و پیاده سازی و توسعه نرم افزار های تحت وب و اپلیکیشن های موبایلی با محوریت PWA و همچنین طراحی سیستم های یکپارچه سازمانی و شرکتی همانند ERP - CRM و HelpDesk می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *