ویروس کرونا

همه آنچه باید از ویروس کرونا Coronavirus بدانیم !

کرونا در یک نگاه Coronavirus کرونای جدید که به صورت مخفف به شکل SARS-CoV-2 از آن یاد می‌شود به معنی سندرم تنفسی شدید و…