تبدیل شدن به سک برنامه نویس

تبدیل شدن به یک توسعه دهنده وب

  توسعه دهندگان وب بخشی جدایی ناپذیر از عصر اینترنت هستند. وب سایت ها و صفحات تلفن همراه که ما بیشتر اطلاعات خود را از آنها دریافت می کنیم و برای مثال کارهایی مانند خرید کالا، بلیط های کتاب و موارد دیگر را با آنها انجام می دهیم، همه توسط توسعه دهندگان وب تهیه و مدیریت می شوند. توسعه دهندگان وب افرادی هستند که وب سایت ها و برنامه های تلفن همراه را طراحی و توسعه می دهند. آنها از چندین زبان برنامه نویسی برای پیاده سازی ویژگی های مورد نیاز استفاده می کنند. یک برنامه وب و یا یک برنامه تلفن همراه دارای مؤلفه های مختلف زیادی است که در جهت...

ادامه مطلب